U službenom glasniku objavljen je Pravilnik o kriterijumu za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade (u daljem tesktu: Pravilnik) Pravilnikom je propisan kriterijum na osnovu kog će jedinice lokalne samouprave (JLS) donositi akt kojim će utvrđivati minimalnu visinu izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade su:

  1. prosečna neto zarada u JLS za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku
  2. namena posebnog dela zgrade
  3. prosečna starost zgrade
  4. troškovi investicionog održavanja lifta, za zgrade koje imaju lift

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za stan, ili poslovni prostor su:

  1. prosečna neto zarada u JLS za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (Cz)
  2. koeficijenat JLS koji ne može biti niži od 1,3 (Kjls)
  3. koeficijenat starosti zgrade, gde je za zgrade starosi do 10 godina Ks=0,4; od 10 - 20 godina Ks = 0,6; od 20 do 30 godina Ks = 0,8; preko 30 godina Ks = 1
  4. koeficijenat za zgrade bez lifa Kl = 1; za zgrade sa liftom Kl = 1,3

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za stan i poslovni prostor utvrđuje se po formuli:

Cio = Cz x Kjls x Ks x Kl / 10000

gde je Cio minimalni iznos mesečnog izdvaja za investiciono održavanje po kvadratnom metru stana, ili poslovnog prostora.

Za garaže je formula malo drugačija:

Cio = Cz x Kjls x Ks x Kg / 10000

gde je Cio minimalni iznos mesečnog izdvaja za investiciono održavanje po kvadratnom metru garaže, garažnog boksa ili garažnog mesta, a Kg je koeficijent za garažu Kg = 0,6, a za garažni boks, ili garažno mesti u zajedničkoj garaži Kg = 0,4.