Pravila korišćenja sajta

Pravila korišćenja sajta

PRETRAGA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA

Pronađite profesionalnog upravnika zgrade na portalu PROFESIONALNIUPRAVNICI.RS Iz padajuće liste izaberite grad, ili opštinu. Za brže pronalaženje otkucajte nekoliko početnih slova grada, ili opštine, označite mišem ceo naziv i pritiskom na dugme PRONAĐI dobićete spisak profesionalnih upravnika koji se bave profesionalnim upravljanjem zgradama na teritoriji tog grada, ili opštine. Pritiskom na ime svakog od njih saznaćete kako da ih kontaktirate. Portal PROFESIONALNIUPRAVNICI.RS nije i ne može biti odgovoran za ugovorne obaveze i ispunjenje istih od strane profesionalnih upravnika, niti na bilo koji način utiče na rad profesionalnih upravnika čije ćete podatke ovde pronaći!!! Portal PROFESIONALNIUPRAVNICI.RS nije organizator profesionalnog upravljanja – portal je samo ustupio prostor profesionalnim upravnicima da biste ih vi lakše pronašli!

UPIS NA SAJT

Na portalu PROFESIONALNIUPRAVNICI.RS ostavite svoje podatke samo ako ispunjavate zakonske uslove da se bavite poslom profesionalnog upravljanja zgradama i ako želite da se vaši podaci mogu objaviti na Na portalu PROFESIONALNIUPRAVNICI.RS. Za opšte i posebne uslove registracije na portalu idite na deo Cenovnik oglašavanja na sajtu. Nakon što popunite zahtev za registraciju na ovaj portal, mejlom ćete dobiti predračun. Ako ostavite podatke za firmu, predračun će glasiti na firmu, u suprotnom, račun će glasiti na Vas kao fizičko lice. Podaci označeni * su obavezni. Možete izabrati najviše 5 gradova, ili opština, ali izbor prvog grada, ili opštine je obavezan. Ukoliko više puta izaberete isti grad, ili opštinu, podrazumeva se da je taj izbor jedinstven.

CENOVNIK

Cena registracije na portalu PROFESIONALNIUPRAVNICI.RS je 3.000,00 dinara i podrazumeva odabir najviše 5 gradova, ili opština, sa izuzetkom gradova Beograd i Niš. Opštine iz navedenih gradova su date kao poseban izbor. Ako želite da vaš delokrug rada budu i gradovi Beograd, ili Niš kao celine, doplata za Beograd je 2.000,00, za Niš 1.000,00 dinara. Profesionalni upravnici će se na portalu PROFESIONALNIUPRAVNICI.RS za izabrani grad, ili opštinu pojavljivati onim redom kojim su se registrovali za taj grad, ili opštinu. Za svaki grad, ili opštinu postojaće 10 prvih mesta, koja će se plaćati kao zakup prostora. Plaćanje za ta mesta se vrši mesečno, a njihova cena je data u tabelama 1, 2 i 3. U tabeli 1. Date su cene za sve gradove i opštine, osim za one iz tabele 3. Cena za gradove i opštine iz tabele 3. date su u tabeli 2. Cene oglašavanja za Beograd i Niš su cene iz tabele 1. uvećane za 3x. Ako za dati grad, ili opštinu nema plaćenih mesta, ona se neće prikazivati, odnosno, biće prikazano onoliko plaćenih mesta, koliko je za taj grad, ili opštinu plaćeno u tom periodu. Kao redosled registracije podrazumevaće se datum i vreme registracije na sajtu, pod uslovom da se predračun za tu registraciju uplati u roku od 2 (dva) radna dana. Ako se uplata ne izvrši smatraće se da registracija nije ni obavljena. Ako se uplata izvrši nakon roka od dva dana, datumom registracije smatraće se datum uplate uvećan za 1 (jedan) dan, a vreme će se računati kao 08:00. Registracijom na portalu PROFESIONALNIUPRAVNICI.RS osim promovisanja Vašeg rada, dobijate i pristup zatvorenom delu portala na kome će se nalaziti saveti za bolje i uspešnije obavljanje posla profesionalnog upravljanja zgradama.

Tabela 1.

Red. br. Opis Cena
1 Pozicija 1 1000
2 Pozicija 2 900
3 Pozicija 3 800
4 Pozicija 4 700
5 Pozicija 5 600
6 Pozicija 6 550
7 Pozicija 7 500
8 Pozicija 8 450
9 Pozicija 9 400
10 Pozicija 10 350

Tabela 2.

Red. br. Opis Cena
1 Pozicija 1 2000
2 Pozicija 2 1800
3 Pozicija 3 1600
4 Pozicija 4 1400
5 Pozicija 5 1200
6 Pozicija 6 1100
7 Pozicija 7 1000
8 Pozicija 8 900
9 Pozicija 9 800
10 Pozicija 10 700

Tabela 3.

Red. br. Grad / Opština
1 Novi Sad
2 Novi Beograd
3 Čukarica
4 Palilula
5 Zemun
6 Voždovac
7 Zvezdara
8 Savski venac
9 Stari grad
10 Vračar
11 Kragujevac
12 Leskovac