Česta pitanja

Česta pitanja o profesionalnim upravnicima zgrada

Ko može biti profesionalni upravnik zgrada?

Svako lice koje dobije licencu za profesionalnog upravnika.


Kako se stiče licenca za profesionalnog upravnika zgrada?

Polaganjem stručnog ispita, uz dodatne uslove o neosuđivanosti i najmanje 4. stepenom obrazovanja.


Kako profesionalni upravnik upravlja stambenom zajednicom?

Profesionalni upravnik upravlja stambenom zajednicom tako što postaje odgovorno lice u pravnom licu koje čini ta stambena zajednica. Izbor odgovornog lica vrši skupština stambene zajednice i vezuje ugovor sa organizatorom stambenog upravljanja.


Šta je organizator profesionalnog upravljanja?

Organizator profesionalnog upravljanja je privredno društvo, ili preduzetnik koji u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom ima lice koje poseduje licencu profesionalnog upravnika. Nema smetnji da profesionalni upravnik bude u isto vreme i preduzetnik.


Koja je šifra delatnosti profesionalnog upravnika zgrada?

Ne postojo šifra za profesionalnog upravnika. Pofesionalni upravnik nije delatnost, to je dokaz o stručnoj osposobljenosti za vršenje određene delatnosti. Delatnost je Upravljanje nekretninama uz nadoknadu sa šifrom 6832. Tu delatnost obavlja organizator profesionalnog upravljanja.